/ 3 نظر / 30 بازدید
پریسا

خاتون جان درباره این مرغ توضیح میدی که چجوری پخته میشه؟

پریسا

یعنی اون مرغی که توی پلاستیک پیچیدی رو همونجوری میزاری توی فر؟ من نفهمیدم تنورک یعنی چی؟